Aihnoa_300x418

DNA-TEST

Vi har låtit DNA-testa AIHNOA (Czarnolas-Algorada x Celebes), BOLA (Gazal Al Shaqab – Bogdanka x Europejczyk), MYRICA (El Amin – Mystawa x Pohaniec) och EXHINOWA (Fynd – Exhina x Caribbean) för Cerebellar Abiotrophy och alla fyra har befunnits vara icke bärare (CA N/N)!

Dela artikeln på sociala medier