Skogen

Slängsboda Gård bedriver hyggesfritt skogsbruk med metoden Naturkultur på egen mark samt erbjuder kunder planering och utförande av skogliga åtgärder.

”Naturkultur är ett sätt att bruka skogen som utgår från trädens naturliga växtsätt där träd av olika storlek växer blandat. Det som skiljer Naturkultur från andra hyggesfria metoder är att man koncentrerar tillväxten till de största och värdefullaste träden.”   (naturkultur.se)

Hyggesfritt skogsbruk gynnar skogens biologiska mångfald eftersom skogen är fullskiktad i olika åldrar och trädslag. Varierad skog bidrar till en varierad livsmiljö för olika arter. En varierad åldersstruktur på trädbeståndet ökar dessutom skogens motståndskraft mot bland annat skadeinsekter och vindskador. 

Våra maskiner

Skördare

John Deere 1270G

Skotare

Ponnse Elk

Sampo FR28

Terri 1020D

Är du intresserad av skogliga tjänster, kontakta oss!

Kontakt

Carl Wale

070 – 654 22 20

carl.wale@slangsboda.se