DNA-TEST

Vi har låtit DNA-testa AIHNOA (Czarnolas-Algorada x Celebes), BOLA (Gazal Al Shaqab – Bogdanka x Europejczyk), MYRICA (El Amin – Mystawa x Pohaniec) och EXHINOWA (Fynd – Exhina x Caribbean) för Cerebellar Abiotrophy och alla fyra har befunnits vara icke bärare (CA N/N)!

SUNESTA ARABIANS OCH MIGOTCHA

Sunesta Arabians i Canada, ägare till Slängsboda-uppfödda FALK (Balon – Philippa x Pohaniec), har öppnat en ny hemsida. Besök den gärna. Migotcha har fått en ny bild på sin sida, fotograferad på Turbo Star Arabians av skickliga fotografen Anette Mattsson.

EN FANTASTISK HINGST HAR GÅTT UR TIDEN!

På Janow Podlaski, i Polen, har BALON (Gwarny – Ballada x Partner) somnat in den 4 mars, 31 år gammal. Han leasades av Slängsboda, Blommeröd och Möllebacken åren 1986-1988. Han var stationerad på Slängsboda 1987-1988 och blev under den tiden Svensk Rikschampion Hingst. Balon var en gentleman som älskade att bli beundrad och han ville […]