NYALA9_278x232

NYA BILDER AV NYALA

Nya bilder av NYALA (TF Afrikhan Shah – Nifka x Om El Extreem) finns att se på hennes egen sida.

Dela artikeln på sociala medier