NezirNurek-NefretetexGondolierCopyrightDanielaGaly_179x270

MAIL FRÅN NYA ZEELAND, NEZIR

Vi fick ett mail från Nya Zeeland! NEZIR (Nurek – Nefretete x Gondolier) föddes på Slängsboda Arabstuteri 1992 och såldes till Tyskland 1993. Han har nu flyttat med sina ägare till Auckland och får beröm för sina fina föl. Tillsammans med sin ägarinna, Daniela Galy, har han gjort otaliga uppvisningar i Natural Horsemanship och ekipaget är vida omskrivet i olika tidningar. Vi är glada att han mår bra och har ett gott hem.

Dela artikeln på sociala medier