SUNESTASSHAHEEN6

HINGSTFÖL MED SLÄNGSBODA-UPPFÖDA FALK

Vi fick ett meddelande från Sunesta Arabians, Brittish Columbia, Canada, som berättar att deras stamsto, Sunesta (Solonov – Mimosa V x Traditio) har fått ett fint
hingstföl med Slängsboda-uppfödda FALK (Balon – Philippa x Pohaniec)! Vi gratulerar och önskar dom mycken framgång med Sunestas Shaheen! 

Dela artikeln på sociala medier