SVENSKA HÄSTAVELSFÖRBUNDETS SOMMARPREMIERINGAR 2016

År 2016 har Slängsboda valt att visa 3 ston och 2 föl inför SH:s välutbildade och strikta domare. I juli visades BAIDA (Balon x Bajeczka/Bandos) och hennes stoföl SA BAIDORA (e. Ascot DD), där Baida pga sin ålder inte erhöll delpoäng men med mycket goda vitsord och belönades med AB för egna och avkommors fina prestationer. SA Baidora belönades med 40 poäng […]