DRÄKTIG HÄST

EMFONIA (Galba x Ernera/Monogramm) ÄR DRÄKTIG MED ECAHO (Pepton x Etruria/Palas)!

Vi ser med stor spänning fram emot detta föl!

Dela artikeln på sociala medier